Regulamin

Aby wszystkim korzystało się lepiej, poniżej krótki regulamin serwisu 😉

 

 1. Definicje:
  1. Serwis – blog kulinarny dostępny pod adresem https://zmiksowana.pl,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu,
  3. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i obowiązuje wszystkich Użytkowników.
 3. Treści i komentarze niezgodne z Regulaminem będą usuwane przez administratorów Serwisu.
 4. W Serwisie niedopuszczalne jest publikowanie:
  1. treści o charakterze wulgarnym, oszczerczym, erotycznym, pornograficznym, rasistowskim lub w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy czy nienawiści,
  2. treści naruszających prawa osób trzecich,
  3. reklam, spamu oraz treści, które łamią prawa autorskie.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści i informacje publikowane na stronach Serwisu.
 6. Wszelkie zdjęcia potraw publikowane w Serwisie są autorskie i stanowią własność autora.
 7. Zabrania się kopiowania, powielania, rozpowszechniania w jakikolwiek sposób zdjęć i materiałów bez zgody autora.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Polityka prywatności

 1. Serwis posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
 2. Pliki cookies są zapisywane na komputerze Użytkownika i są używane do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem Serwisu.
 3. Pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika przechowują informacje na temat:
  1. sesji Użytkownika,
  2. ostatnio oglądanych stron,
  3. dodania głosu w ankiecie.
 4. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 5. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Serwisu.

Regulamin usługi Newsletter

 1. Zapisując się do Newslettera Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem usługi Newsletter oraz akceptuje jego postanowienia.
 2. Użytkownik oświadcza, że adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym jest zgodny z prawdą.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne, periodyczne przesyłanie drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu, wiadomości o charakterze informacyjnym, jak również informacji oraz ofert handlowych.
 4. Serwis nie będzie udostępniać ani sprzedawać adresu e-mail Użytkownika podmiotom trzecim.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swojego adresu e-mail, jak również wypisania się z usługi Newsletter poprzez przesłanie maila na adres info(at)zmiksowana.pl z prośbą o usunięcie jego adresu e-mail.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem usługi Newsletter stosuje się Regulamin Serwisu dostępny na stronie http://zmiksowana.pl.